Certificeren voor Dummies

Ruim twee jaar geleden begonnen we in onze praktijk aan het traject om tot certificering te komen volgens de HAZO24 norm. We stapten er blanco in en waren dus dummies op het vlak van kwaliteitsmanagement. Zou ik er nog eens aan beginnen? Het antwoord is volmondig: ja! De praktijk was voor mijn gevoel een flipperkast waarbij de bal alle richtingen uit schiet en je nooit echt controle hebt op wat er gebeurt. Door het HAZO24-traject in te gaan is de flipperkast veranderd in een ladenkast. Kortom, het brengt structuur.

Er wordt structureel werk gemaakt van continu verbeteren via de PDCA-cyclus (plan-do-check-act). We hebben bijvoorbeeld een meldingen systeem ingevoerd waarbij allerlei zaken die er mis gaan in de praktijk door de medewerkers worden gemeld. Het gaat dan om dingen als het ontbreken van een hechtset in de behandelkamer, een printer die weigert of een recept dat niet bij de apotheek is aangekomen. Door deze meldingen te analyseren, terug te koppelen en veel voorkomende zaken aan te pakken zien ook de medewerkers dat er zaken veranderen in de praktijk.

Aan de andere kant wordt de hele praktijk structureel onder de loep genomen waarbij het mogelijk wordt om zicht en grip te krijgen op een heleboel processen. Een voorbeeld hiervan is het voorraadbeheer. Zorgen dat je nooit mis grijpt als je iets nodig hebt, maar ook de voorraad zo beperkt houden dat je niet vanalles hoeft weg te gooien omdat het over de datum is. In die zin bespaart het veel geld.

Kost het veel tijd? Ja het kost tijd, maar door de structuur die er regionaal wordt opgezet, met een digitaal kwaliteitsmanagementsysteem eQuse en de ondersteuning van Cohesie is het goed te behappen.

We zijn het 'Dummie-niveau' inmiddels wel ontstegen maar het is een proces dat niet meer te stoppen is.

Eric Cremers,
Huisarts in Tegelen