Nieuwe NEN-EN-15224 gepubliceerd

Hoe kan ik de zorgontvanger nog beter centraal stellen? NEN-EN 15224 – Kwaliteitsmanagementsystemen – NEN-EN-ISO 9001 voor zorg en welzijn is herzien en biedt u nog betere handvatten om dit toe te passen.

Veel zorg- en welzijnsinstellingen en ook binnen de huisartsenzorg vinden we het belangrijk om de zorgverlening voor de cliënt/patiënt centraal te stellen. Niet het zo efficiënt mogelijk organiseren van de eigen afdeling maar de kwaliteit van de zorgverlening van de zorgontvanger is het uiteindelijk doel. NEN-EN 15224 biedt zorginstellingen de handvatten en het kader om juist dát te doen: de zorgverlening aan de zorgontvanger leidend maken. In NEN-EN 15224 is de zorgverlening en de continuïteit van zorg vanuit het perspectief van de zorgontvanger het belangrijkste proces.Dat is dan ook de reden geweest om de NEN-EN-15224 als uitgangspunt te nemen voor de specificaties van HaZo24.

Deze week is de geactualiseerde norm gepubliceerd en beschikbaar bij de NEN-Shop.

Stichting HaZo24 zal nog dit jaar de implicaties van de nieuwe norm beoordelen en verwerken in aangepaste HaZo24 specificaties.

Het blijft mogelijk om op basis van de NEN-EN-2015:2012 te certificeren. Uiterlijk in 2020 kan alleen nog maar het certificaat behaald worden op basis van de nieuwe norm.

Meer weten over de nieuwe norm en de belangrijkste veranderingen. Houd onze nieuwspagina in de gaten of neem contact met ons op.