Privacyverklaring gepubliceerd en Algemene voorwaarden aangepast.

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de algemene voorwaarden aangepast en is de privacyverklaring op de website gepubliceerd.

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de algemene voor waarden aangepast en is de privacyverklaring op de website gepubliceerd.

ga naar de pagina licenties voor de gepubliceerde privacyverklaring

Klik hier voor de aangepaste algemene voorwaarden.