Specificaties HaZo24 geactualiseerd

Beste licentiehouder van de Hazo24,

 

Graag willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de norm EN 15224 en, als gevolg daarvan wijzigingen in de Hazo24.

 

Begin 2018 is de geactualiseerde NEN_EN 15224:2017 gepubliceerd. Als gevolg daarvan worden ook de Hazo24-specificaties op inhoud geactualiseerd. Deze norm is de onderlegger voor de Hazo24 en de geaccrediteerde norm die als basis dient voor de toetsing van HaZo24.

De nieuwe specificaties voor de Huisartsenpraktijk, de Chronische Zorg en de Huisartsenpost zijn klaar en vanaf 5 september beschikbaar (wijzigingen voorbehouden).

Vanaf mei 2020 moeten alle gecertificeerde deelnemers over zijn op de nieuwe norm. Uiteraard is een eerdere transitie mogelijk. Nieuwe deelnemers hebben op dit moment nog de mogelijkheid op basis van de oude specificaties hun certificaat te behalen maar kunnen natuurlijk ook meteen op basis van de nieuwe specificaties de certificatieaudit laten uitvoeren.

Per 5-9-2018 kunt u de herziene versie tot 1-1-2019 als pdf downloaden achter het inloggedeelte op de website van Hazo24 (www.hazo24.nl). Alle licentiehouders hebben een inlog gekregen voor deze website.

De gebruikers van Equse kunnen het pdf-document ook vinden in de Hazo24-module bij hoofdstuk 1, “Algemeen kwaliteitsbeleid” onderaan de pagina. Na 1-1-2019 zullen binnen Equse de oude specificaties volledig vervangen worden door de nieuwe versie. Wij adviseren u vanaf dat moment op basis van de nieuwe specificaties uw kwaliteitssysteem aan te passen en u voor te bereiden op een transitieaudit. Maak voor de transitieaudit afspraken met uw certificerende instelling.

De oude specificaties blijven als PDF tot uiterlijk 1 januari 2020 beschikbaar als download op de website.

Kernwijzigingen binnen de nieuwe specificaties

 De indeling van de hoofdstukken wijzigt niet, wel wordt één specificatie toegevoegd, namelijk ‘Contextanalyse’ hoofdstuk 2.4. De voornaamste wijzigingen zijn inhoudelijk in de bestaande hoofdstukken.

Onderwerpen die opvallen zijn:

  • het nadrukkelijker benoemen van Leiderschap en de uitvoering daarvan;
  • het bepalen van belangrijke stakeholders naast de patiënt;
  • minder verplichtingen m.b.t. documentatie;
  • specifiekere aandacht voor risicobeheersing, met aandacht voor zowel kansen als bedreigingen.

Waar nodig zullen de adviesdocumenten aangepast en aangevuld worden. Het blijft uiteraard uw eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of de adviesdocumenten in uw eigen situatie relevant, toepasbaar en gewenst zijn.

Over tussentijdse wijzigingen zullen wij vooral communiceren door gebruik te maken van berichtgeving via de website en/of eQuse. Houdt deze dus in de gaten.