Stichting HaZo24 maakt afspraken over begeleiding implementatie

Stichting HaZo24 heeft met twee organisaties afspraken gemaakt over begeleiding van implementatietrajecten van HaZo24. Het betreffen Vos Advies en Kerteza.

Stichting HaZo24 verwacht daarmee te beantwoorden aan de vraag van praktijken en huisartsenorganisaties om begeleiding in het hele land. Met Vos Advies en Kerteza haalt stichting HaZo24 expertise van twee betrouwbare organisaties naar de huisartsenzorg toe. Expertise op het gebied van kwaliteit en ervaring met de huisartsenzorg in de praktijk. Uiteraard blijft de stichting kennis en ervaring uit de praktijk delen met iedereen die met HaZo24 aan de slag is of wil.

De afspraken met de beide organisaties zijn gemaakt op basis van basiskwaliteitseisen die de Stichting aan Preferred Suppliers stelt en ook zal monitoren.