Binnen de 24-uurs huisartsenzorg bent u continu bezig met de chronische zorg en gezondheid van uw patiënten. Daarin zijn kwaliteit en goede zorg voor u onlosmakelijk met elkaar verbonden; binnen uw praktijk, binnen de ketenzorg/chronische zorg en binnen de diensten in avond, nacht en weekend. U werkt samen met steeds meer andere zorgverleners vanuit één visie en met zo weinig mogelijk administratieve belasting. Lees verder.

HaZo24 ondersteunt hierbij

Producten

 icon_norm.png  icon_scholing.png  icon_kennisbank.png  icon_forum.png  icon_equse.png
HaZo24 licenties
Training en scholing Kennisbank Forum Digitaal kwaliteitssysteem
DEL-5-2015_HaZo24_340x340-300x300.jpg  

Volgens huisarts Eric Cremers van Huisartsenpraktijk Arcade in Tegelen helpt HaZo24 om continu processen te verbeteren, zowel in zijn praktijk, op de HAP als bij chronische zorg: ‘Dat is bijvoorbeeld mogelijk omdat je laagdrempelig kunt melden wat niet goed is verlopen. Ik heb het niet alleen over calamiteiten en meldingen incidenten patiëntenzorg, maar ook over relatief kleine zaken.’

Lees het artikel

Bron: www.de-eerstelijns.nl

Partners

Stichting HaZo24 richt zich op haar kerntaak: de ontwikkeling van de HaZo24-methode. Daarom zoeken wij voor de begeleiding, certificering en ICT ondersteuning samenwerking met partijen die voldoen aan de basiskwaliteitseisen die Stichting HaZo24 stelt.

Lees meer

 kerteza-logo1.png       equse-logo-h30.png                logo-vos-advies-h30.jpg

Sitemap