HaZo24

Wat is HaZo24?

HaZo24 is een praktijknorm, gebaseerd op de normen van NEN-EN 15224:2012, die ontwikkeld is om invulling te geven aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering binnen de huisartsenzorg. HaZo24 gaat over 24-uurs huisartsenzorg en heeft dus een brede scoop. Deze norm is dan ook van toepassing op de eerstelijns centrale organisatie, de huisartsenposten, huisartsenpraktijken én de ketenzorg.

Het ontstaan van HAZO24

Een aantal ontwikkelingen zijn aanleiding geweest voor het ontstaan van HaZo24. Het was tot dan toe alleen mogelijk om vanuit verschillende kwaliteitssystemen naast elkaar álle onderdelen van 24-uurs huisartsenzorg te accrediteren/certificeren (NPA, ISO 9001, HKZ). De zorggroepen van huisartsen vonden het wenselijk om de verschillende onderdelen in samenhang te brengen onder één toetsing.

 • De certficerings-/accrediteringstrajecten naast elkaar waren kostbaar, er was nauwelijks uniformiteit, het leidde tot extra werk en er ontstonden risico’s door de verschillende normen die naast elkaar gehanteerd werden.
 • Er was sprake van een toenemend aantal toezichthoudende instanties (IGZ, zorgverzekeraar, wet- en regelgeving, etc.) op de kwaliteit van zorg met elk hun eigen indicatorenset, hetgeen leidde tot een steeds hogere administratieve belasting voor de huisarts.
 • In oktober 2012 werd een nieuwe Europese norm geïntroduceerd: EN 15224 Zorg en Welzijn.
 • Met een oorspronkelijke start in 2012 is begin 2014 vanuit een samenwerking van zes huisartsenorganisaties een praktijknorm voor 24-uurs huisartsenzorg ontwikkeld. De praktijknorm is een huisartsen-specifieke uitwerking van de normen van de NEN-EN-ISO 9001:2008 en de vertaling van deze norm voor zorg en welzijn, de NEN-EN 15224:2012. In 2014 zijn binnen Cohesie de eerste certificaten verstrekt waarbij de geïmplementeerde kwaliteitssystemen zijn getoetst aan de hand van de NEN-EN 15224:2012.

Het doel van HaZo24

Doel van het te ontwikkelen kwaliteitssysteem was een eigen kwaliteitsstandaard (24 uur) inclusief o.a. de KKK’s (VHN, Ineen) en de NHG-richtlijnen voor huisartsenpraktijk, chronische zorg en huisartsenpost met als resultaat:

 • Een kwaliteitssysteem dat huisartsen en medewerkers ondersteunt bij de uitvoering van de huisartsenzorg;
 • Een centrale beheermogelijkheid voor gemeenschappelijke en regionaal afgesproken protocollen;
 • Gebruiksvriendelijk en digitaal beschikbaar en een meerwaarde in de praktijk;
 • Transparante informatie over de kwaliteit van de huisartsenzorg voor de consument en andere stakeholders;
 • Kostenbesparing ten opzichte van andere kwaliteitssystemen en kostenbesparing door de bijdrage die implementatie levert aan de doelmatigheid in de praktijk.

De 6 kwaliteitskenmerken binnen HaZo24

 • 1. Patiëntgericht: Huisartszorg is afgestemd op de behoeften, wensen en waarden van de patiënt.
 • 2. Veiligheid: De zorg is gericht op het vermijden van risico’s en fouten die schade kunnen toebrengen aan patiënten en medewerkers.
 • 3. Effectiviteit: De geleverde zorg is betrouwbaar, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en evidence.
 • 4. Efficiency: De zorg draagt bij aan de vraagstelling van de patiënt en verspilling wordt vermeden.
 • 5. Continuïteit: De zorg is 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar.
 • 6. Juiste zorg: De patiënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plek met de juiste middelen op een verantwoorde en veilige manier.

Het digitale systeem van HaZo24

In de pilotfase is in samenwerking met eQuse als leverancier zowel op landelijk als op regionaal en lokaal niveau een digitaal systeem ontwikkeld dat het werken aan kwaliteit binnen alle afdelingen vergemakkelijkt én dat mogelijkheden biedt voor centraal onderhoud van alle gezamenlijke gemaakte afspraken. Wilt u een kijkje nemen in het digitale systeem? Klik hier